آموزشگاه طلاسازی

نامدار خلیلیان
گوهرشناس دارای مدرک گوهر شناسی از موسسات معتبری همچون HRD بلژیک و SSEFسوییس کارشناس بیش از ۹۰۰ اثر جواهر موزه جواهرات دفینه میرداماد تهران
مدرس دانشگاه از سال ۱۳۸۷ مولف کتاب راهنمای جامع الماس
مدرس مورد تایید اتاق اصناف ابران

نامدار خلیلیان