آموزش طراحی طلا و جواهرات در آکادمی تهران و کرج فتاحی

 

آموزش طراحی طلا و جواهرات به مدت 50 ساعت که هر جلسه 2 ساعت می باشد

شروع دوره های کلاس طاحی طلا و جواهرات با نرم افزار ماتریکس در آکادمی تهران و کرج فتاحی این کلاس با تعداد افراد محدود ظرفیت ثبت نام دارد.