مخراج کاری

مخراج کاری ( Seting)

مخراج کاری یا مرصع کاری و یا جواهرنگاری به عمل نصب سنگ یا نگین بر روی زیورآلات،ظروف، اشیاء تزئینی و قیمت گفته می شود..
از گذشته های دور تا به امروز کار بر روی فلزات و سنگ ها برای ساختن انواع ابزار آلات و لوازم انجام گرفته است. با گذشت زمان با کشف فلزات و سنگ های باارزش و زیبایی از جمله عقیق،فیروزه،مروارید،یاقوت،لعل،اوپال ، الماس و…  ، انسان با بهره گیری از هنر و خلاقیت خود اقدام به ساخت زیور آلات و لوازم تزئینی نماید.

مخراج کاری که در انگلیسی به آن Stone Setting یا Stone Loading  میگویند از حساس ترین بخش های طراحی یک جنس زینتی  جواهر نشان است.
در جواهر سازی زمان اجرای مخراج کاری یا سوارکردن سنگ بعد از آماده شدن زیور آغاز می شود که به چهار روش چنگی،ریلی،قلم خورو کاسه ای انجام میگیرد .

با آموزش مخراجکاری و شرکت در آزمون این رشته در سازمان فنی و حرفه ای و اخذ ذیپلم وارد بازار کار شوید.

مخراج کاری