مدرک فنی حرفه ای طلا و جواهر سازی

مدرک فنی حرفه ای طلا و جواهر سازی

مدرک فنی حرفه ای طلا و جواهر سازی مدرک فنی حرفه ای طلا و جواهر سازی ،مدرک سازمان بين المللى كار است، که در بحث تخصص و تجربه و مهارت از مدارك دانشگاهى بالاتر است. افرادى كه حتى مدارك درجه ٢ سازمان فنى و حرفه اى را دارا هستند، سريعتر برای اخذ مجوز كار به […]