11 دلیل برای سرمایه گذاری در طلا فیزیکی

11 دلیل برای سرمایه گذاری در  طلا فیزیکی

آیا طلا سرمایه گذاری خوبی است؟ طبیعی و حتی عاقلانه است که یک سرمایه گذار به این فکر کند که آیا یک دارایی خاص سرمایه گذاری خوبی است یا خیر. این به ویژه در مورد طلا صادق است، زیرا یک

استاد گوهرشناسی و کارشناسی سنگ

خانم امیری استاد طلاسازی

گوهرشناسی و کارشناسی سنگ سابرینا امیری گروسی، با بیش از ۲۰ سال سابقه تدریس  گوهرشناسی و کارشناسی سنگ، کار تدریس  گوهرشناسی را از سال ۱۳۸۰ در موسسه گوهرشناسی آسیا شروع کرد. پس از آن در مراکز و موسسات متعددی شامل