سرب را می توان به طلا تبدیل کرد؟

سرب را می توان به طلا تبدیل کرد؟

  صدها سال کیمیاگران در آزمایشگاه های خود زحمت کشیدند تا ماده ای افسانه ای به نام سنگ فیلسوف( philosopher’s) تولید کنند. گفته می‌شود که ماده‌ای ظاهراً متراکم، مومی شکل و قرمز رنگ رافعال می کند ،فرآیندی را که مشلبه

استاد گوهرشناسی و کارشناسی سنگ

خانم امیری استاد طلاسازی

گوهرشناسی و کارشناسی سنگ سابرینا امیری گروسی، با بیش از ۲۰ سال سابقه تدریس  گوهرشناسی و کارشناسی سنگ، کار تدریس  گوهرشناسی را از سال ۱۳۸۰ در موسسه گوهرشناسی آسیا شروع کرد. پس از آن در مراکز و موسسات متعددی شامل